Tehisintellekti pealetung ärielus

Ei saa salata, et üha rohkem on hakatud tänapäeval rääkima tehisintellektist ärielu võtmes. Nimelt loodetakse aina enam sellele, et osa äriga seonduvatest otsustest saab delegeerida arvutile, mitte mõnele inimesest alluvale. Lootus on suur, sest tehisintellekt ei küsi palka: see vajab ainult ühekordset investeeringut. Kui tegu on arvuti peal jooksutatava algoritmide kogumiga, siis pole selleks isegi vaja eraldiseisvat seadet soetada, sest piisab juba olemasolevast arvutipargist.

Siiski on sellega seotud veel palju lahtiseid küsimusi. Jah, tehisintellekti on teataval määral juba võimalik äris kasutada, kuid sel juhul peab olema keegi ikkagi kontrollija või haldaja rollis. Sedavõrd pole veel tehisintellekt arenenud, et sealt tulevaid vastuseid ärilistele ja strateegilistele küsimustele saaks puhtal kujul koheselt kasutama hakata. Need vajavad tõlgendamist, kontrollimist ja suuremad vastuste kogumid vajavad haldamist. Seega, see tähendab jätkuvalt olukorda, mille käigus on ikkagi vaja konkreetseid inimesi tööle palgata. Taoline situatsioon tõstab märgatavalt tehisintellekti kasutamisega seotud kulusid.

Peale selle on suureks küsimuseks see, millisel määral saab ikkagi tehisintellekti poolt loodud lahendusi usaldada. Need tulevad siiski “masinate ja loogika keelest”, mis ei pruugi sajaprotsendiliselt haakuda inimeste maailmaga. Jällegi on vaja kedagi, kes tehisintellekti poolt tehtud lahenduskäike üle kontrolliks või tõlgendaks sellisel moel, et neid saaks reaalselt kasutama hakata. Vastasel juhul loovad nutikad algoritmid ja põnevad neuraalsed võrgustikud vaid hulga andmeid, mis jäävad kuhugi kausta seisma, sest neile puudub kindel rakendus.

Loomulikult on sellised inimesed, kes oskavad ja suudavad igapäevaselt tehisintellekti poolt loodud andmehulkadega tegeleda, vägagi hinnas ja paljud maailma suurimad ettevõtted otsivad neid tikutulega taga. Nimelt on tegu veel võrdlemisi uue alaga, mistõttu ei saa rääkida sellest, et töötajatest oleks üleküllus. Küll aga ütlevad eksperdid kurjakuulutavalt, et juba kümne aasta pärast võib olla olukord, kus on liialt palju inimesi tehisintellektidega “suhtlemiseks” välja koolitatud. Loodetavasti see süngem tulevikustsenaarium paika ei pea ja kõik tänapäevased õppurid ning veel tulevasedki helged pead leiavad endale ärimaailmas tehisintellektidega töötamiseks võimalusi.