Tehisintellekti kasutamise võimalikud ohud

Kõik me oleme ilmselt näinud mõnda Hollywoodi filmi, milles võtavad maailma üle robotid või lausa kuritahtlikud arvutisüsteemid. Jah, tehisintellekt meenutab kahtlasel kombel just neid märulifilme, ent siiski on samaaegselt teada, et paljud neist süžeedest on tugevalt üle pakutud. Tegelikus maailmas ei ähvarda need veel ohtu meie elule ja tervisele või siiski? Järgnevalt teeme põgusa kokkuvõtte põhilistest ohtudest, mis võivad ärimaailmas ja ka muudes valdkondades tehisintellekti rakendamisega kaasa tulla.

Kurjade kavatsustega programmeerimine

Üks põhilise ohte ei seisne mitte tehisintellektis kui eraldiseisvas tehnoloogilises vahendis, vaid pigem varitseb see oht selle võimalikus funktsioonis ning programmeerituses. Nimelt teeb tehisintellekt baasfunktsioonina ikkagi seda, mida tal kästakse, seejuures koodide ja käskluste abil. Kui need programmid peaksid olema pahatahtlike inimeste poolt loodud, siis võivad ned käsklused kaasa tuua vägagi negatiivseid tagajärgi.

Täpsemalt on võimalik näiteks see, et luuakse autonoomseid relvi ja kui need saavad programmeeritud võigaste koodijuppide abil, siis võivad need relvad tuua kaasa väga palju hävingut. Seejuures on need ise teistest sõltumatult tegutsevad relvad, mistõttu võib olla väga keeruline neid õigel ajal peatada. Just see on üks põhilisi argumente, mida tuuakse enda kaitseks välja, kui soovitakse tungivalt suuremat regulatsiooni tehisintellekti valdkonda. Selle programmi juures on üks tugevaid argumente ka see, et mida keerulisemaks tehisintellektid muutuvad, seda rohkem võivad need kontrolli alt kaduda.

Hävituslik viis heade eesmärkide nimel

See on tänase seisuga veel filosoofiline küsimus, ent siiski üsna oluline teema kogu tehisintellekti diskursuse juures. Oletame, et programmeeritakse tehisintellekt, millel on täiesti healoomuline eesmärk. Kuidas aga kindlustada seda, et tehisintellekt ei hakkaks kasutama sügavalt negatiivseid või lausa destruktiivseid viise oma heade eesmärkide saavutamiseks?

Tegu on tõeliselt kriitilise tähtsusega küsimusega, sest praegusel ajastul keskendutakse väga palju sellele, mis on konkreetse tehisintellekti eesmärk ja n-ö elu põhjus. Samas, kui ei programmeerita piisavalt käitumiste ja erinevate käitumisviiside mustrite aspekte, siis võimegi üllatusega avastada, et tehisintellektid võivad käituda üsna hävitavalt, omades samaegselt üllatavalt heatahtlikke lõppsihte.