Meditsiiniteenuste pakkumine tehisintellekti võtmes

Meditsiin on tormilise kiirusega arenev valdkond, mis võib palju kasu saada viimastest muutustest tehisintellekti rindel. Nimelt on võimalik erinevaid tehisintellektuaalseid lahendusi rakendada rasketes, ent palju vilja kandvates meditsiinilistes väljakutsetest, millega peavad arstid ja teadlased igapäevaselt rinda pistma. Järgnevalt toomegi välja ainult mõned võimalikud lahendused, mida saaks rakendada meditsiiniteenuseid pakkuvate ettevõtete praktikas.

Registrite info analüüs

Kui lasta tehisintellektuaalsest “ajust” läbi suur osa meditsiinivaldkonna poolt kokku kogutud registritest, siis võib olla võimalik tuua sellest andmete rägastikust välja konkreetseid soovitusi, mis aitavad nii patsientide kui arstide elu kergemaks teha. Inimesel või inimeste grupil võtaks sarnane andmetöötlus meeletult kaua aega, ent tehisintellekti rakendamine võib seda aega meeletus koguses kokku hoida. Tulemuseks võivad olla senisest paremini toimivad meditsiinilised protokollid, praktikad või süsteemid.

Diagnoosimine

Isegi haiguste diagnoosile võib tehisintellekti kasutuselevõtt positiivseid arenguid tuua. Tõsi, öeldakse, et inimarsti otsustus- ja üldistusvõimet pole võimalik masinatega asendada, ent viimased uuringud on näidanud pigem vastupidiseid tulemusi. Masinad võivad olla täpsemad, kuna nende arvutusvõime on oluliselt suurem ja lisaks sellele jäetakse kõrvale ka emotsionaalsed faktorid, mis võivad ratsionaalset otsustusvõimet alandada. Praegusteks lahendusteks on ikkagi tehisintellekti ja inimeste koostöö. Kellegi diagnoose ja ravi ei jäeta ainult arvuti otsustada. Küll aga on tehtud kindlaks, et kui arsti rakendati koos arstiga, siis vähenes vigade tegemise sagedus tervelt 85% võrra. See on oluline areng meditsiinis!

Ravi

Tehisintellekti on võimalik edukalt rakendada ravis. Näiteks vähendab ravimi doseerimise robot arstide ja medõdede poolt tehtud vigu, mille käigus antakse patsiendile vale ravim või hoopiski liiga suur-liiga väike doos. Seepärast ongi mitmed erahaiglad hakanud mõtlema ravimirobotite peale, mis saaksid hakata patsientidele õiges koguses õiget ravimit väljastama. Miinuseks on nende juures see, et kui on mingeid kolmandaid faktoreid, mis mõjutavad ravimite võtmist ja seda protseduuri, siis esialgsed robotid ei ole võimelised taoliste küsimustega toime tulema. Eks aeg näitab, kas aastakümnete möödudes on osa medõdedest asendatud nutikate robotitega. Praegused arengud viitavad pigem sümbioosi kui asendamise poole.